ADDRESS

Laan van Hoornwijck 174
2497 DG Den Haag

PHONE

070 888 5208

De praktijk

Team

Annekathrin Welz

Mijn naam is Annekathrin Welz en ik heb de opleiding tot ergotherapeut afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben geboren in Berlijn (Duitsland) en woon sinds 2009 in Nederland.

Op dit moment behandel ik met name patiënten met:

 • Chronische/ complexe pijnklachten
 • Long COVID klachten
 • Neurologische aandoeningen
 • Oncologische aandoeningen
 • Psychosomatische aandoeningen
 • Reumatische aandoeningen
 • Verstoorde energiebalans bij burn-out

Ik vind het belangrijk dat u zorg krijgt die afgestemd is op uw individuele situatie. Daarom werk ik volgens een methode genaamd ‘gezamenlijke besluitvorming’ (shared decision making). Uitgangspunten hierbij zijn dat wij samen overleggen over opties voor behandelvormen en u inzicht krijgt in voor- en nadelen van de verschillende opties. Er wordt samen met u een afweging gemaakt over wat de beste keuze is en welk zorgplan het beste bij uw situatie past.

Ik ben lid van de vakgroep oncologie van Ergotherapie Nederland.

Talen: Duits, Nederlands, Engels

Aanwezig: Maandag, Dinsdag, Woensdag & DonderdagErva Mercimek

Mijn naam is Erva Mercimek. Ik heb de opleiding ergotherapie afgerond aan de Hogeschool van Rotterdam en werk sinds maart 2021 bij Ergotherapie Zeker. Daarnaast werk ik als docent ergotherapie op de Hogeschool van Rotterdam.

Gedurende en na mijn opleiding heb ik mij gericht op kinderen. Hierin ben ik met name gespecialiseerd op de neuromotorische rijpheid van het brein.

Bij kinderen die onvoldoende tot neuromotorische rijpheid van het brein zijn gekomen kan het volgende opvallen:

 • Concentratieproblemen
 • Planningsproblemen
 • Organisatieproblemen
 • Moeite met stil- en/of recht zitten
 • Moeite met het leren lezen
 • Moeite met het leren schrijven
 • Moeite met rekenen, moeite met het omzetten van een verbale opdracht in een motorische handeling
 • Wel feiten kunnen onthouden, maar moeite hebben met verbanden leggen

Hierop aansluitend geef ik specifieke therapie waarbij de neuromotoriek van uw kinder verder wordt ontwikkeld en bevorderd. Hierbij wordt er gewerkt aan het verrijpen van reflexen van uw kind die bovengenoemde problematiek kunnen veroorzaken.

Mijn Visie

Werkzaam zijn in het veld van kinderergotherapie is voor mij erg belonend.

De ontwikkeling van een kind waarnemen met behulp van ergotherapie is erg mooi om te zien. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, veerkrachtig en leergierig. Als ik zie dat een kind een mijlpaal bereikt waar ze mee hebben geworsteld, of het nu gaat om het strikken van hun veters, het vasthouden van een potlood, of het beheersen van een zelfverzorgingstaak, dan word ik daar erg trots van. Het gevoel van prestatie en de glimlach op hun gezichten is een grote beloning van dit beroep.

Door kinderen te helpen obstakels te overwinnen die verband houden met hun fysieke, cognitieve of zintuiglijke ontwikkeling, geloof ik dat ik bijdraag aan hun toekomstig succes en zelfstandigheid. Het bekijken van hun verwerving van de vaardigheden en het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om de uitdagingen van het leven aan te gaan, is erg inspirerend.

Een andere factor die mijn passie voor kinderergotherapie voedt, is de mogelijkheid om met gezinnen te werken. Ouders en verzorgers spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van een kind, en ik ben dankbaar dat ik met hen kan samenwerken. Educatie geven en ondersteunen van gezinnen bij het begrijpen van de unieke behoeften van hun kind en het verstrekken van hen met tools en strategieën om de groei van hun kind te ondersteunen, is een integraal onderdeel van mijn werk.

Bovendien houdt de diversiteit aan uitdagingen en de behoefte aan creatieve probleemoplossing dit beroep dynamisch en boeiend. Elk kind waarmee ik werk, heeft een unieke reeks uitdagingen, die van mij vereisen dat ik interventies aanpas en op maat maak om aan hun behoeften te voldoen. Deze voortdurende behoefte aan innovatie en flexibiliteit houdt me alert en bevordert voortdurende persoonlijke en professionele groei.

Tot slot, mijn passie voor kinderergotherapie wordt gevoed door het diepe gevoel van doelgerichtheid dat ik ervaar bij het helpen van kinderen om obstakels te overwinnen en hun volledige potentieel te bereiken. 

Mijn visie vertaald in het Turks

Benim Görüşlerim

Çocuk ergoterapisi alanında çalışmak benim için oldukça ödüllendirici bir deneyimdir.

Ergoterapi ile bir çocuğun gelişimini gözlemlemek oldukça güzel bir şeydir. Çocuklar doğal olarak meraklı, dayanıklı ve öğrenmeye isteklidirler. Bir çocuğun, bağcıklarını bağlama, bir kalem tutma veya kişisel bakım görevini başarıyla yapma gibi bir kilometre taşına ulaştığını gördüğümde, gurur duyarım. Başarı hissi ve yüzlerindeki gülümseme, bu mesleğin büyük bir ödülüdür.

Fiziksel, bilişsel veya duyusal gelişimleriyle ilişkili engelleri aşmalarına yardımcı olarak, çocukların gelecekteki başarılarına ve bağımsızlıklarına katkıda bulunduğuma inanıyorum. Onların beceri kazanmalarını ve yaşamın zorluklarını aşmaları için gereken özgüveni ve yetenekleri kazanmalarını izlemek oldukça ilham vericidir.

Çocuk ergoterapisi tutkumun diğer bir nedeni, ailelerle çalışma fırsatıdır. Ebeveynler ve bakıcılar, bir çocuğun gelişiminde kritik bir rol oynarlar ve onlarla işbirliği yapabildiğim için minnettarım. 

Talen: Nederlands, Turks

Aanwezig: Dinsdag, Woensdag & Donderdag

Yvette de Schepper

Mijn naam is Yvette de Schepper. Ik heb de opleiding ergotherapie afgerond aan de Hogeschool van Rotterdam en werk sinds oktober 2022 bij Ergotherapie Zeker. Op dit moment ben ik naast mijn werk bezig met specialisatie tot EDOMAH – therapeut. Dit is een evidence based ergotherapierichtlijn voor diagnostiek en behandeling van ouderen met dementie. Uniek aan het EDOMAH programma is dat de vragen/behoeften van zowel de oudere met dementie als die van de mantelzorger centraal staan.

Aanwezig: Dinsdag, Woensdag & Vrijdag

Talen: Nederlands, Engels

Kwaliteitsregistratie

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging voor ergotherapeuten en het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Wanneer ergotherapeuten zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici moeten zij aan bepaalde voorwaarden voldoen om lid te mogen blijven. Een van de voorwaarden hiervoor is het volgen van cursussen en het bijwonen van congressen. Hierdoor blijven de ergotherapeuten op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op hun vakgebied, die zij kunnen gebruiken bij de behandelingen.

 

Locatie:

Ingang bij het Medisch Training Centrum (tussen wijkcentrum de Piet Vink en de kinderopvang)

Laan van Hoornwijck 174

2497 DG Den Haag (Ypenburg)

Routebeschrijving: De praktijk bevindt zich tegenover van tramhalte Plesmanlaan in het Medisch Training Centrum. Parkeren kunt u gratis voor de deur (beperkt aantal parkeerplaatsen) of in de onmiddelijke omgeving: bij Plesmanlaan of Frits Diepenlaan (ruim aantal parkerplaatsen).

Openingstijden

Maandag9:00     –17:00
Dinsdag9:00     –17:00
Woensdag9:00     –17:00
Donderdag9:00     –17:00
Vrijdag9:00     –17:00
   

Ergo

Multidisciplinaire samenwerking

Ergotherapie Zeker werkt samen met andere (para)medici, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere betrokkenen. Door samenwerking met andere (para)medici kunnen wij u optimaal behandelen.

 

Ergo

Werkgebied (huisbezoek)

U bent van harte welkom als (nieuwe) cliënt bij Ergotherapie Zeker. De praktijk is gevestigd in Ypenburg (Den Haag) . Het is mogelijk om een afspraak te maken voor een behandeling in de praktijk of bij u thuis. Wij komen indien nodig op huisbezoek in Den Haag, Rijswijk en Delft.

Ergotherapie

Privacyverklaring

Ergotherapie Zeker is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Ergotherapie Zeker beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er goed op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor het leveren van de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van diensten van Ergotherapie Zeker en onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Zonder verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten kunnen wij geen goede zorg verlenen en ontbreken er gegevens voor de bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Gewone persoonsgegevens waaronder NAW gegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, uw e-mailadres
 • Bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens
 • Geanonimiseerde statistieken van onze website middels Google Analytics

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van zorg en uitvoeren van door u gevraagde diensten
 • Het bijhouden van het ergotherapeutisch dossier volgens de Richtlijn Verslaglegging Ergotherapie van Ergotherapie Nederland
 • Het inplannen van een afspraak
 • Website statistieken om inzage te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken

We streven naar dataminimalisatie, dat wil zeggen dat we geen informatie verwerken die niet bijdraagt aan het doel waarvoor we (persoons)gegevens verwerken.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Wij delen persoonsgegevens in dit kader dus alleen met de verwijzer/huisarts, leveranciers of zorgverleners buiten onze praktijk waar dit noodzakelijk is. Ook kunnen we persoonsgegevens verstrekken aan uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld voor het declareren van geleverde zorg.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens:

Ergotherapie Zeker moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Het ergotherapeutisch dossier moet bij wet 15 jaar bewaard worden, we doen dit middels een (digitaal) archief.

De fiscale bewaartermijn voor declaraties en facturen is 7 jaar.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergotherapie Zeker om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergotherapie Zeker ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en eisen dit ook van partijen waar we mee samenwerken of diensten van afnemen. De leverancier van de door ons gebruikte praktijksoftware voldoet aan de NEN7510 norm.

Google Analytics:

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Googlevoor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Cookies:

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierbij hebben we volgende afspraken:

 • We hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten
 • We laten de IP-adressen anonimiseren
 • De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om kennis te nemen van wat zij met uw (persoons)gegevens doen welke zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens  gebruik te maken van de diensten van betreffende website.

Uw privacyrechten:

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Ergotherapie Zeker. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Ergotherapie Zeker verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Ergotherapie Zeker behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Ergotherapie Zeker

Laan van Hoornwijck 174

2497DG Den Haag

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

Ingeschreven handelsregister KvK 66678439