ADDRESS

Delft: Marshalllaan 2
Den Haag: Laan van Hoornwijck 174

PHONE

070 888 5208

Wat doet de ergotherapeut?

Ergotherapie is een breed veld waarin veel verschillende specialismen en vaardigheden samenkomen. Een ergotherapeut is een gezondheidsprofessional die gericht is op het helpen van mensen om hun dagelijkse leven beter te managen, ondanks eventuele beperkingen die ze hebben. Dit kan variëren van fysieke aandoeningen tot cognitieve, psychische, mentale en emotionele uitdagingen.

Een ergotherapeut helpt bij het evalueren van de behoeften en capaciteiten van een cliënt en werkt samen met andere zorgverleners om een zorgplan te ontwikkelen dat de beste resultaten voor die specifieke cliënt oplevert. Door middel van verschillende therapeutische technieken kunnen ergotherapeuten cliënten helpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, werk en vrijetijdsbesteding. Ze kunnen ook hulpmiddelen en aanpassingen aanbevelen om een veilige en zelfstandige levensstijl te bevorderen. Ergotherapeuten spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van leven van hun cliënten en het helpen van hen bij het bereiken van optimale gezondheid en welzijn. 

 

Voorbeelden waarbij een ergotherapeut ingeschakeld kan worden

Long COVID klachten

Het leven met langdurige symptomen na besmetting met het coronavirus kan zwaar en overweldigend zijn. Het is belangrijk om te erkennen dat u deze moeilijke situatie niet alleen hoeft door te maken. Het zoeken van begeleiding van een ervaren ergotherapeut kan uw kansen op verbetering van uw functionele vermogen aanzienlijk vergroten.

Uw therapeut zal nauw met u samenwerken om specifieke doelen te identificeren, een individueel activiteitenplan te ontwikkelen en technieken aan te leren die essentieel zijn om vermoeidheid te verminderen en vooruitgang te boeken. Verder kan de ergotherapeut noodzakelijke aanpassingen aan uw dagelijkse activiteiten of omgeving aanbevelen om aan uw unieke behoeften te voldoen.

Onthoud dat de weg naar herstel lang en uitdagend kan zijn, maar met de juiste ondersteuning en zorg van een ergotherapeut is er hoop op aanzienlijke verbeteringen in uw algehele functioneren en kwaliteit van leven.

Neurologische aandoeningen

Een ergotherapeut kan bij neurologische aandoeningen worden ingezet om de functionele mogelijkheden van de cliënt te verbeteren. De ergotherapeut beoordeelt welke activiteiten moeilijk zijn voor de cliënt en geeft advies over hoe deze activiteiten makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van de omgeving of door het gebruik van hulpmiddelen. De ergotherapeut biedt ook training en oefeningen waarmee de cliënt zijn fysieke, cognitieve en emotionele vaardigheden kan verbeteren, zoals het leren van nieuwe dagelijkse taken of het optimaliseren van grip en mobiliteit. Verder geeft de ergotherapeut ondersteuning aan de patiënt en zijn omgeving om zowel de zelfredzaamheid als de kwaliteit van leven te verbeteren.

Oncologische aandoeningen

Oncologische aandoeningen kunnen een grote impact hebben op het leven van degenen die erdoor worden getroffen, inclusief hun families. De fysieke en mentale uitdagingen die gepaard gaan met dergelijke aandoeningen kunnen het moeilijk maken om zelfs de meest basale dagelijkse taken uit te voeren. Hier komt de hulp van de ergotherapeuten in beeld. Deze experts beschikken over de kennis om cliënten te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren en hun onafhankelijkheid te behouden. Ze kunnen cliënten begeleiden bij fysieke, cognitieve en mentale uitdagingen en hen cruciale adviezen geven over hoe ze hun dagelijkse routines kunnen aanpassen om hun vermogen te optimaliseren. Dit kan niet alleen activiteiten omvatten zoals douchen, aankleden en huishoudelijke taken, maar ook recreatieve activiteiten en zelfs terugkeren naar werk.

Psychische aandoeningen

Een ergotherapeut kan bij psychische aandoeningen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van cliënten bij het verbeteren van hun dagelijks functioneren en welzijn. Ergotherapie kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën om beter om te gaan met de symptomen van de aandoening, zoals het verminderen van angst, stress en burn-out klachten. De ergotherapeut kan ook helpen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten en om deel te nemen aan activiteiten die belangrijk zijn voor de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld het ondersteunen bij het vinden van werk, het onderhouden van sociale contacten of het verbeteren van het slaappatroon. Ergotherapie richt zich dus op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het optimaliseren van de zelfstandigheid van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Reuma

Een ergotherapeut kan mensen met reuma helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven en het verminderen van de vermoeidheid die vaak gepaard gaat met deze aandoeningen. De ergotherapeut onderzoekt de dagelijkse activiteiten van de cliënt en helpt hem of haar deze activiteiten op een effectieve en efficiënte manier uit te voeren, met de minste mate van pijn en vermoeidheid. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de ergotherapeut advies geeft over het juiste type en de juiste hoeveelheid beweging, aanpassingen aan de werkomgeving of hulpmiddelen en aanpassingen aan het huis om dagelijkse activiteiten gemakkelijker te maken. Ergotherapeutische behandeling kan de vermoeidheid verminderen, de zelfstandigheid verhogen en daarmee de kwaliteit van leven van de cliënt verbeteren.

 

 

Ergotherapie bij kinderen

Een ergotherapeut kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Zij kunnen zich richten op een breed scala aan activiteiten, van het ondersteunen van leerlingen op school tot het bevorderen van de zelfstandigheid thuis. De ergotherapeut kan helpen bij het verbeteren van de fijne en grove motoriek, de concentratie, het geheugen en het uitvoeren van dagelijkse taken zoals aankleden, eten en schrijven. De therapeut zal het kind begeleiden in het ontwikkelen van eigen oplossingsstrategieën waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt. Samenwerking tussen ouders, school en therapeut is van belang om de behandeling te doen slagen. Naast het direct begeleiden van het kind, kan de ergotherapeut ook adviseren over geschikt materiaal en hulpmiddelen voor thuis en op school.

Kwetsbare ouderen

Een ergotherapeut kan kwetsbare ouderen helpen om langer thuis te blijven wonen door middel van gerichte interventies. Deze interventies zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het verminderen van de beperkingen of de gevolgen van lichamelijke, cognitieve of psychische problemen. De ergotherapeut kan bijvoorbeeld advies geven over het aanpassen van de woning, instructies geven voor valpreventie, helpen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en het gebruik van hulpmiddelen en de algehele zelfstandigheid van de oudere faciliteren. Hierdoor kan de ergotherapeut een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen en hun familieleden, terwijl zij toch in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.