ADDRESS

Laan van Hoornwijck 174
2497 DG Den Haag

PHONE

070 888 5208

Wat doet de ergotherapeut?

Ergotherapie is paramedische zorg, net als fysiotherapie of logopedie.

Wat u kunt verwachten is afhankelijk van de klacht of aandoening. Daarom vindt u hieronder informatie  over behandelmogelijkheden toegelicht per klacht/aandoening.

Long COVID Klachten

Meestal is er sprake van vermoeidheid, vaak gecombineerd met fysieke en cognitieve problemen (bijvoorbeeld verstoorde prikkelverwerking en/of concentratieproblemen). Veelal is de energiebalans verstoord en wordt het steeds moeilijker of onmogelijk om ‘alle ballen in de lucht te houden’.

Wat kunt u verwachten?

De ergotherapeut helpt u bij:

 • Onderzoek naar uw huidige belastbaarheid
 • Grenzen leren herkennen en hanteren
 • Behandeling van vermoeidheidsklachten/ cognitieve klachten
 • Begeleiding om op de juiste manier activiteiten op te bouwen

Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen is een algemeen begrip voor een aandoening in het zenuwstelsel. Hieronder vallen een groot aantal ziektebeelden. Ergotherapie Zeker richt zich voornamelijk op de volgende neurologische aandoeningen:

 • ALS
 • Dementie
 • Dwarslaesie
 • Herseninfarct, Hersenbloeding
 • Hersenletsel door ongeval
 • Hersentumor
 • Multiple Sclerose

Wat kunt u verwachten?

Afhankelijk van de aandoening richt Ergotherapie Zeker zich op:

 • Werken aan herstel van lichaamsfuncties 
 • Verminderen van vermoeidheid
 • Behandeling van cognitieve klachten (geheugenproblemen, concentratiestoornissen, aandachtsproblemen, verstoorde volgorde handelingen)
 • Trucjes leren om dingen op een andere manier te doen indien nodig
 • Ontspanningsoefeningen
 • Beoordeling of het thuis wonen veilig genoeg is, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis
 • Advies voor hulpmiddelen 
 • Advies voor woningaanpassingen

Oncologische aandoeningen

Ergotherapie Zeker is gespecialiseerd in het behandelen van oncologische cliënten. De ergotherapeut die oncologische cliënten behandelt heeft een speciale scholing hiervoor gevolgd.

Ergotherapie Zeker richt zich hierbij vooral op de volgende fases:

Herstelfase na kanker

Als u genezen bent van kanker, dan kan het zijn dat u nog veel last heeft van vermoeidheid. Verder kan het zijn dat u misschien heel angstig bent dat de kanker terugkomt. Of u zit met de vraag: Hoe moet ik mijn leven nu weer oppakken? Ergotherapie Zeker kan u hierin begeleiden en ondersteunen en richt zich hierbij op:

 • Opbouw van activiteitenniveau, doelen stellen en activiteiten opnieuw doen
 • Vermindering van vermoeidheid
 • Behandeling van cognitieve klachten

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is niet gericht op het genezen maar op verzachting en verlichting van de klachten. Hoe lang de palliatieve fase van een cliënt duurt is heel verschillend. Het kan zijn dat iemand 1 maand of bijvoorbeeld 8 jaar palliatief is. Ergotherapie Zeker sluit de behandeling aan bij wat de cliënt en naasten/mantelzorgers belangrijk vinden in deze fase. Sommige cliënten vinden het bijvoorbeeld fijn ondanks hun ziekte zo lang mogelijk te blijven werken. Het is belangrijk dat u aangeeft wat u belangrijk vindt en dan kunnen we binnen de ergotherapeutische behandeling onderzoeken hoe we dit het beste vorm kunnen geven.

In het algemeen richt zich Ergotherapie Zeker op het volgende:

 • Grenzen verkennen en hanteren
 • Omgaan met cognitieve beperkingen
 • Verhogen comfort
 • Pijnverlichting
 • Advies voor hulpmiddelen
 • Woningaanpassingen

Psychische klachten

Wij behandelen niet alle psychische klachten. Ergotherapie Zeker richt zich voornamelijk op de volgende ziektebeelden:

 • Burn-Out
 • Depressie

Wat kunt u verwachten?

Afhankelijk van de aandoening richt Ergotherapie Zeker zich op:

 • Omgaan met stress
 • Hulp bij herstel energiebalans/ vermoeidheidsklachten
 • Regulatie van emoties

 

Reumatische aandoeningen

Reumatische aandoeningen is een algemeen begrip voor aandoeningen en klachten aan gewrichten, spieren en pezen met pijn en bewegingsbeperking, die niet het gevolg zijn van verwonding of letsel.

Ergotherapie Zeker richt zich voornamelijk op de volgende reumatische aandoeningen:

 • Artrose
 • Fibromyalgie
 • Hypermobiliteitssyndroom
 • Reumatoïde artritis

Wat kunt u verwachten?

Afhankelijk van de aandoening richt zich Ergotherapie Zeker op:

 • Verminderen van vermoeidheid
 • Pijnverlichting
 • Toekomstige slijtage van de gewrichten verminderen
 • Advies hulpmiddelen 
 • Advies woningaanpassingen

Arbeidsgerelateerde klachten

Wanneer u last heeft van chronische pijnklachten dan kan de ergotherapeut kijken of activiteiten of de werkomgeving aangepast kan worden, zodat de pijnklachten verlicht kunnen worden. Het kan helpen om activiteiten in een andere houding uit te voeren of een andere dagindeling te hanteren. Verder kan bijvoorbeeld de werkplek aangepast worden. Vaak voorkomende klachten zijn: Schouder/nekklachten, muisarm en rugklachten. Als u hoge werkdruk ervaart kan dit leiden tot aanspanning van het lichaam waardoor pijnklachten kunnen ontstaan. Wilt u dat een ergotherapeut onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de pijnklachten en stress te verminderen dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Kwetsbare Ouderen

In verband met ouderdom kan het zijn dat een aantal activiteiten niet meer zo goed lukken als vroeger. Het lopen kan moeilijker gaan, het opstaan of er kunnen bijvoorbeeld ook geheugenproblemen bestaan. Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico om te vallen. Dagelijkse activiteiten zoals traplopen, douchen, aankleden, kousen aantrekken, koken, boodschappen doen of buiten wandelen kunnen een groot probleem zijn. Binnen de ergotherapeutische behandeling kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn om het thuis veiliger te maken en of het mogelijk is (met hulpmiddelen/aanpassingen) activiteiten zo zelfstandig te kunnen blijven doen. Verder kan Ergotherapie Zeker ook advies aan naasten/mantelzorgers geven. Hierbij werken wij indien nodig samen met fysiotherapeuten.

Neuromotorische rijpheid van het brein bij kinderen

Kinderergotherapie is een belangrijk vakgebied dat zich richt op het helpen van kinderen bij het ontwikkelen van hun motorische en functionele vaardigheden. Deze vorm van therapie is speciaal ontworpen om kinderen te ondersteunen die moeite hebben met dagelijkse activiteiten als gevolg van lichamelijke, emotionele, cognitieve of sensorische uitdagingen.

Kinderen van alle leeftijden kunnen baat hebben bij ergotherapie. De therapeut werkt samen met het kind en hun ouders of verzorgers om doelen te stellen en te werken aan het verbeteren van vaardigheden die van invloed zijn op hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Deze doelen kunnen variëren van het leren van basisvaardigheden zoals eten, aankleden en schrijven tot het bevorderen van sociale interactie en emotionele welzijn.

Een belangrijk aspect van kinderergotherapie is de individuele benadering. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen uitdagingen en behoeften. De therapeut past de interventies aan op basis van de specifieke behoeften van het kind. Dit kan onder andere het gebruik van speel- en bewegingstherapie, sensomotorische integratie en andere therapeutische technieken omvatten.

Sommige kinderen kunnen echter vertragingen of uitdagingen ervaren in hun neuromotorische ontwikkeling. Dit kan zich manifesteren als problemen met de fijne motoriek, grove motoriek, coördinatie of evenwicht. Deze vertragingen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder genetische factoren, neurologische aandoeningen, vroeggeboorte, of andere medische aandoeningen.

Neuromotorische rijpheid is de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de motorische vaardigheden van een kind. Het speelt een belangrijke rol in het vermogen van kinderen om basisvaardigheden te verwerven, zoals kruipen, lopen, schrijven en zelfs complexere activiteiten zoals fietsen en sporten. De neuromotorische ontwikkeling is essentieel voor een gezonde groei en ontwikkeling.

Een belangrijk aspect van ergotherapie is de individuele aanpak. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften en uitdagingen op het gebied van neuromotorische ontwikkeling. De ergotherapeut past de interventies aan om aan deze specifieke behoeften te voldoen, zodat het kind optimaal kan profiteren van de therapie.

Het doel van kinderergotherapie is om kinderen in staat te stellen optimaal deel te nemen aan hun dagelijkse leven, zowel thuis als op school. Dit kan het vergroten van zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en plezier in activiteiten omvatten. Het is ook bedoeld om ouders en verzorgers te ondersteunen door middel van educatie en begeleiding, zodat zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en het omgaan met uitdagingen.

Kortom, kinderergotherapie speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen met diverse behoeften. Als een kind uitdagingen ervaart op dit gebied, kan ergotherapie een waardevolle ondersteuning bieden om de motorische vaardigheden te verbeteren en de kwaliteit van leven te vergroten. Ergotherapeuten spelen een belangrijke rol bij het helpen van kinderen om hun volledige potentieel te bereiken en te gedijen in hun dagelijkse activiteiten.

Bij kinderen die onvoldoende tot neuromotorische rijpheid van het brein zijn gekomen kan het volgende opvallen:

 • Concentratieproblemen
 • Planningsproblemen
 • Organisatieproblemen
 • Moeite met stil- en/of recht zitten
 • Moeite met het leren lezen
 • Moeite met het leren schrijven
 • Moeite met rekenen, moeite met het omzetten van een verbale opdracht in een motorische handeling
 • Wel feiten kunnen onthouden, maar moeite hebben met verbanden leggen

Hierop aansluitend bieden wij specifieke therapie. Hierbij wordt er gewerkt aan het verrijpen van reflexen van uw kind die bovengenoemde problematiek kunnen veroorzaken.

 

Ergotherapie Zeker behandelt een groot aantal ziektebeelden en op de website zijn slechts de meest voorkomende ziektebeelden vermeld die Ergotherapie Zeker behandelt. Heeft u een ergotherapeut nodig voor een aandoening die hier niet tussen staat, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.